เครื่องชั่ง รถบรรทุก

เครื่องชั่ง รถบรรทุก

ระบบอนาล็อก/ดิจิตอล พิกัด 20-100 ตัน บันทึกข้อมูลน้ำหนัก บัตรชั่ง/ชั่งรายงาน

รายละเอียด
เครื่องชั่ง ตั้งพื้น

เครื่องชั่ง ตั้งพื้น

สำหรับงานชั่งทั่วไป พิกัด 5-150 kg. สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
เครื่องชั่ง แลป

เครื่องชั่ง แลป

สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ใช้ในห้องปฎิบัติการห้องทดลอง สารเคมี

รายละเอียด
เครื่องชั่ง บรรจุ

เครื่องชั่ง บรรจุ

สำหรับงานบรรจุข้าว น้ำตาล พิกัด 2-100 kgพร้อมซีลถุงอัตโนมัติ

รายละเอียด
เครื่องชั่ง สัตว์

เครื่องชั่ง สัตว์

เครื่องชั่งสุกร, เครื่องชั่งวัว พร้อมระบบบันทึกน้ำหนัก พิมพ์บัตรชั่ง และทำรายงาน

รายละเอียด
โหลดเซลล์

โหลดเซลล์ (Loadcell)

อุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับแปลงค่าจากแรงกดไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า พิกัด 1 kg ถึง 50 ตัน

รายละเอียด
หัวอ่าน

หัวอ่าน (Indicator)

หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก สำหรับรถบรรทุก เครื่องชั่งตั้งพื้น และงานควบคุม

รายละเอียด
ตุ้มน้ำหนัก

ตุ้มน้ำหนัก (Weight)

ใช้สำหรับปรับค่าน้ำหนักหรือใช้ในการสอบเทียบชั่ง ให้ค่าน้ำหนักที่แม่นยำ

รายละเอียด