ระบบอนาล็อก/ดิจิตอล พิกัด 20-100 ตัน บันทึกข้อมูลน้ำหนัก บัตรชั่ง/ชั่งรายงาน
สำหรับงานชั่งทั่วไป พิกัด 5-150 kg. สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ใช้ในห้องปฎิบัติการห้องทดลอง สารเคมี
สำหรับงานบรรจุข้าว น้ำตาล พิกัด 2-100 kgพร้อมซีลถุงอัตโนมัติ
หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก สำหรับรถบรรทุก เครื่องชั่งตั้งพื้น และงานควบคุม.
อุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับแปลงค่าจากแรงกดไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า พิกัด 1 kg ถึง 50 ตัน.
เครื่องชั่งสุกร, เครื่องชั่งวัว พร้อมระบบบันทึกน้ำหนัก พิมพ์บัตรชั่ง และทำรายงาน
ใช้สำหรับปรับค่าน้ำหนักหรือใช้ในการสอบเทียบชั่ง ให้แม่นยำอยู่ตลอดเวลา