กรงเครื่องชั่งสุกร ระบบหัวอ่านดิจิตอล

 • รุ่น สุกรแม่พันธุ์ พิกัดสูงสุด 500kg ละเอียด 1kg
 • ขนาดกรง(WxLxH) : 60x150x110cm
 • รุ่น สุกรขุน พิกัดสูงสุด 300kg ละเอียด 1kg
 • ขนาดกรง(WxLxH) : 50x120x90cm
 • กรงมีให้เลือกทั้งแบบเหล็กและสเตนเลส
 • หัวอ่านดิจิตอล IND231
 • ตัวเลขน้ำหนักจอ LCD ชัดเจน อินเทอร์เฟซ RS232
 • ระบบล็อคน้ำหนักได้ 3 ระดับ
สุกรแม่พันธุ์ 1kg-500kg, 60x150x110cm, Digital Type, Steel
xx,xxx บาท
สุกรแม่พันธุ์ 1kg-500kg, 60x150x110cm, Digital Type, Stainless
xxx,xxx บาท
สุกรขุน 1kg-300kg, 50x120x90cm, Digital Type, Steel
xx,xxx บาท
สุกรขุน 1kg-300kg, 50x120x90cm, Digital Type, Stainless
xxx,xxx บาท

(*** ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง ***)


กรงเครื่องชั่งโค ระบบหัวอ่านดิจิตอล

 • รุ่น โค(กรงเหล็ก) พิกัดสูงสุด 2000kg ละเอียด 1kg
 • ขนาดกรง(WxLxH) : 120x240x180cm
 • กรงทำจากเหล็ก
 • หัวอ่านดิจิตอล IND231
 • ตัวเลขน้ำหนักจอ LCD ชัดเจน อินเทอร์เฟซ RS232
 • ระบบล็อคน้ำหนักได้ 3 ระดับ
ราคา xxx,xxx บาท (ยังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง )

แท่นเครื่องชั่งสัตว์(เคลื่อนย้ายได้) ระบบหัวอ่านดิจิตอล

 • รุ่น แท่นเครื่องชั่งสัตว์ พิกัดสูงสุด 2000kg ละเอียด 1kg
 • ขนาดแท่นเครื่องชั่ง ยาว 60/70/80cm
 • หัวอ่านดิจิตอล IND231
 • ตัวเลขน้ำหนักจอ LCD ชัดเจน อินเทอร์เฟซ RS232
 • ระบบล็อคน้ำหนักได้ 3 ระดับ
ราคา xx,xxx บาท (ยังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง)

ตัวเลือกพิเศษ / อุปกรณ์เสริม

 • พิเศษ!เปลี่ยนหัวอ่านเป็นรุ่น PM02_Memory
 • บันทึกและสั่งพิมพ์ใบชั่งน้ำหนักได้
 • โปรแกรมชั่งสุกร Farm 9.6 (Dos)
 • บันทึกข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 • โปรแกรมชั่งสุกร Farm 9.7 (Win)
 • บันทึกข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์