โปรแกรมตรวจสอบและบันทึกน้ำหนัก - CHECK WEIGHT SCALEคุณสมบัติ

 • เหมาะสำหรับโรงสีข้าว โรงน้ำตาล ที่ต้องการทราบปริมาณสินค้าที่ผลิตออกมาผ่านเครื่องชั่ง
 • เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจวัดและบันทึกน้ำหนักที่ไหนผ่านสายพานในระบบเครื่องชั่งแบบ Hopper
 • สามารถบันทึกน้ำหนักได้พร้อมกันถึง 4 ถังชั่ง
 • บันทึกข้อมูลน้ำหนักแต่ละครั้ง, ลำดับที่, วันที่ชั่ง,เวลาชั่ง,น้ำหนักรวมทั้งหมด (Total Weight), จำนวนครั้ง (count)
 • สามารถ reset เพื่อตรวจสอบน้ำหนักรวมเป็นช่วงเวลาได้
 • สามารถเลือกทํารายงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานประจำวัน /เดือน/ปี ,รายงานน้ำหนักแต่ละเครื่องชั่ง
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใด
 • สามารถเลือกเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งต่างยี่ห้อกันได้้
 • ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT Compatible
 • การแสดงผลที่หน้าจอหรือเมนูเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
 • Support Windows95/98/ME/XP-2000/7