บริษัท วี ที เทพอำนวยเครื่องชั่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มายาวนานหลายสิบปี จวบจนปัจจุบันได้มีลูกค้าของบริษัทเป็นจำนวนหลายพันราย เหล่านี้คือตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทในการซื้อสินค้าและบริการ ทางบริษัทขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ. ที่นี้
บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท แม็กซาโก้ จำกัด
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
บริษัท ดีเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด
บริษัท เหล็กทรัพย์โสภณ จำกัด
ผลิตภัณฑ์อาหารไทย
บริษัท วราฟู้ด แอนด์ ดริ้ง จำกัด
บริษัท เหล็กทรัพย์บริบูรณ์ จำกัด
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
บริษัท เวลโกรว์กล็าส อินดัสทรี จำกัด
บริษัท สัญญากาญจนเกษตร จำกัด
บริษัท ท่าจีน โลจีสติกส์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ ฟาร์มอ่างมหา จำกัด
บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท สหส่งแสง จำกัด
หจก.โรงโม่หินศิลากาญจนา
หจก.สิริพล คอนกรีต
บริษัท โปรเฟสชั่นเวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บริษัท ชาญชัยฟาร์ม จำกัด
DYNEA KRABI CO.,LTD./บริษัท ไดเนียกระบี่ จำกัด
บริษัท เอเซียฟีร่า จำกัด
บจก. กิตติวัฒนาไรซ์มิลล์
บจก.ตะวันออกพัฒนา
บจก.ศิลาเพชรพลอยดี
บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด
บริษัท ในเครือลาภ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลล์ จำกัด
บริษัท ปุ๋ยพัฒนกิจ จำกัด
โรงอัดกระดาษ ว.รุ่งเรือง
โรงสีไทยเจริญธัญญา
บริษัท เค.เอส.ดี.อะกริโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท่าทรายทองดี จำกัด
บริษัท พี.เอส.รีไซร์เคิล จำกัด
บริษัท โชคแสงทอง (1998) จำกัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุขี้กาพัฒนา จำกัด
หจก.ไทยอินเตอร์พลาสติก ซัพพลาย
บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเล็ทมิลล์ จำกัด
บริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด
บริษัท ดาวฟ้าเคมี จำกัด
โรงสีเจริญมิตร
หจก.อนนท์อุตสาหกรรม
บจก.ชัยทิพย์สติล
หจก.โสภณพลาสติก
บริษัท ทองใหญ่ โลหกรรม จำกัด
บริษัท พี.เอส.รีไซเคิล จำกัด
หจก.ไม้แก่นทรายทอง
หจก.โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา
ลานมันทรัพย์เศรษฐพงษ์
บริษัท สิริธัญญมงคล จำกัด
หจก. โรงสีไฟปฐมวิวัฒน์
บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท ดีลักซ์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท เตชะโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท อุดมสุขไรซ์ จำกัด
บริษัท เซฟสกิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หจก.สิทธิพรก่อสร้าง94
บริษัท โชคประนอม จำกัด
หจก.เอ็ม.บี.ปิโตเลี่ยม
บริษัท เอเซียฟรุตโตส จำกัด
บริษัท ไทยลอนดอนสตีล จำกัด
บริษัท ทรายสีกาญจน์ จำกัด
บริษัท ทรายสีม่วง จำกัด
บริษัท สหปลาป่น จำกัด
บริษัท ท่าทรายสมหมาย จำกัด
บริษัท ภณณัฐสตีล จำกัด
บริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
หจก.ท่ามะกาเซอร์วิสเซ็นเตอร์
บริษัท รวมกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด
บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด
หจก.โรงสีข้าวชัยถาวรพันธุ์
หจก.พี.พี.อะกรีเทค
หจก.บ่อทรายสามทรายทอง
หจก.โรงสีจังเจริญชัย
หจก.ธนาทรัพย์ธัญกร
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท
พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
หจก.ธวัชชัยสหกิจ
บริษัท สหรุ่งทรัพย์สตีล จำกัด
บริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด
บริษัท เหล็กทรัพย์พาณิชย์ จำกัด
บริษัท ที.อาร์.เจนเนอรัลเซอวิส จำกัด
บริษัท สินอุดมอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เกียรติชัยเจริญ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด