โปรแกรมชั่งน้ำหนักสุกร - FARM SCALE SOFTWARE VERSION 9.6คุณสมบัติ

 • สามารถบันทึกข้อมูลเลขลำดับที่, วันที่, เวลา,บริษัท, สินค้า, ทะเบียนรถ, หมายเหตุ, จำนวนสุกร, น้ำหนักรวม, ราคาต่อกก.,
  จำนวนเงิน, ส่วนลด, จำนวนเงินสุทธิ, น้ำหนักสุกรแต่ละตัว,
 • สามารถชั่งสุกรได้สูงสุด 100 ตัว ต่อ 1 บิล
 • สามารถเก็บข้อมูลบันทึกการชั่งได้ไม่จํากัดจํานวน
 • สามารถเปลี่ยนข้อความหัวบัตรชั่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย
 • สามารถเลือกทํารายงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งเรียงตามบริษัท เรียงตามสินค้า เรียงตามประเภท การ ชั่ง หรือเรียงตามลําดับเลขที่บัตรชั่ง โดยมีทั้งแสดงรายละเอียดการชั่งหรือ รายงานสรุปผลการชั่ง
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใด
 • มีส่วนควบคุมสิทธิ อํานาจผู้ใช้โปรแกรมแต่ละคนได้
 • ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT Compatible
 • การแสดงผลที่หน้าจอหรือเมนูเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษเปล่า หรือ Pre Form ได้
 • โปรแกรมทํางานบนระบบปฎิบัติการ DOS ทนทาน ปัญหาน้อย ไม่จุกจิก

โบรชัวร์ :