เครื่องชั่งระบบคานเลื่อน

 • ตรานก
 • ขนาดพิกัด 200 - 2,000 กก.
 • ผลิตภายในประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • ตรารถยนต์์
 • ขนาดพิกัด 500 - 2,000 กก.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • รุ่น SP-900
 • ขนาดพิกัด 100 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 26 x 40 cm.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • รุ่น SP-901
 • ขนาดพิกัด 50 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 26 x 36 cm.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • รุ่น SP-902
 • ขนาดพิกัด 300 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 42 x 61cm.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • รุ่น SP-903
 • ขนาดพิกัด 500 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 60 x 64 cm.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • รุ่น SP-904
 • ขนาดพิกัด 1,000 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 74.5 x 75cm.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *
 • รุ่น SP-905
 • ขนาดพิกัด 2,000 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 100 x 110 cm.
 • นำเข้าจากต่างประเทศ

 • * ราคา xx,xxx บาท *