เครื่องชั่งระบบคานเลื่อน

  • รุ่น SP-903
  • ขนาดพิกัด 500 กก.
  • ขนาดแท่นชั่ง 60 x 64 cm.
  • นำเข้าจากต่างประเทศ

  • * ราคา x,xxx บาท *

เครื่องชั่งระบบคานเลื่อนแบบใส่หัวอ่าน

  • รุ่น TAN XK3100-B2+
  • ขนาดพิกัด 500 กก.
  • ขนาดแท่นชั่ง 60 x 64 cm.
  • หัวอ่านดิจิตอล LED สีแดง

  • * ราคา xx,xxx บาท *