เครื่องชั่งความละเอียดสูง

 • รุ่น MS105 Semi-Micro Balance
 • พิกัด 120 g อ่านละเอียด 0.01 mg.
 • แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ประหยัดเนื้อที่
 • เหมาะสำหรับห้องทดลอง ชั่งสารเคมี
 • ขนาด : 358x247x331 mm.
 • ถาดรองชั่ง : 80 mm.
 • ข้อมูล :

 • *** ราคา xx,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น ME54
 • พิกัด 120 g อ่านละเอียด 0.01 mg.
 • แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ประหยัดเนื้อที่
 • เหมาะสำหรับห้องทดลอง ชั่งสารเคมี
 • ขนาด : 358x247x331 mm.
 • ถาดรองชั่ง : 80 mm.
 • ข้อมูล :

 • *** ราคา xx,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น ME103
 • พิกัด 120 g อ่านละเอียด 0.001 mg.
 • แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ประหยัดเนื้อที่
 • เหมาะสำหรับห้องทดลอง ชั่งสารเคมี
 • ขนาด : 210x319x289 mm.
 • ถาดรองชั่ง : 120 mm.
 • น้ำหนัก 4.6 kg.
 • ข้อมูล :

 • *** ราคา xx,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น ME1002
 • พิกัด 1200 g อ่านละเอียด 0.01 mg.
 • แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ประหยัดเนื้อที่
 • เหมาะสำหรับห้องทดลอง ชั่งสารเคมี
 • ขนาด : 358x247x331 mm.
 • ถาดรองชั่ง : 180x180 mm.
 • น้ำหนัก 4.6 kg.
 • ข้อมูล :

 • *** ราคา xx,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
Mode
Capacity
Read Ability
ES500-1C
500g
0.1g
ES1000-1C
1,000g
ES2000-1C
2,000g
ES3000-1C
3,000g
ES500-2C
500g
0.01g
ES1000-2C
1,000g
ES2000-2C
2,000g
ES3000-2C
3,000g
  *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)