โหลดเซล - load cell

 
Model
Cap.
Brand.
: PDX
: 10 t. - 50 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: PDX2
: 10 t. - 50 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: SBD
: 10 t. - 50 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: 0782
: 20 t. - 250 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: MT1241
: 50 kg. - 250 kg.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: MT1022
: 3 kg. - 30 kg.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: MT1260
: 50 kg. - 265 kg.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: SSP1241
: 30 kg. - 300 kg.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: SB
: 300 kg. - 30 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: TSC
: 50 kg. - 1 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: TSB
: 2 t. - 5 t.
: Mettler Toledo
 
Model
Cap.
Brand.
: SQB-A
: 250 kg. - 10 t.
: Keli
 
Model
Cap.
Brand.
: ZS-A
: 10 t. - 50 t.
: Keli
 
Model
Cap.
Brand.
: L6F-C3
: 50 kg. - 2 t.
: Zemic
 
Model
Cap.
Brand.
: HM9B
: 10 T. - 50 t.
: Zemic
 
Model
Cap.
Brand.
: 121-30
: 3 t. - 50 kg.
: Tedea
 
Model
Cap.
Brand.
: PR6221
: 20 t. - 75 t.
: Sartorius