เครื่องชั่งบรรจุ

 • เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ (รุ่น Hopper)
 • รุ่น Hopper ถังคู่/ถังเดี่ยว พิกัดการชั่ง 30/50/100 กก.
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 6 ถุงต่อนาที ที่ 50 กก.
 • ระบบวาล์วเปิด-ปิด 3 จังหวะ พร้อมชุดหนีบกระสอบ
 • หัวอ่านดิจิตอล Metter Toledo *B520 (แบรนด์อเมริกา)
 • หน้าจอ LED สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
 • มีระบบนับจำนวนถุง พร้อมน้ำหนักรวม
 • ตั้งค่าบรรจุได้ 10 ค่า
วีดีโอสาธิตการทำงาน เครื่องบรรจุ ถังคู่ 5 kg.
วีดีโอสาธิตการทำงาน เครื่องบรรจุ ถังคู่ 50 kg.

Hopper ถังคู่ 30/50/100kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท
Hopper ถังเดี่ยว 30/50/100kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

เครื่องชั่งบรรจุ

 • เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ (รุ่น Hopper)
 • รุ่น Hopper ถังคู่/ถังเดี่ยว พิกัดการชั่ง 30/50/100 กก.
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 6 ถุงต่อนาที ที่ 50 กก.
 • ระบบวาล์วเปิด-ปิด 2 จังหวะ พร้อมชุดหนีบกระสอบ
 • หัวอ่านดิจิตอล Metter Toledo *B520 (แบรนด์อเมริกา)
 • หน้าจอ LED สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
 • มีระบบนับจำนวนถุง พร้อมน้ำหนักรวม
 • ตั้งค่าบรรจุได้ 10 ค่า
Hopper ถังคู่ 30/50/100kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท
Hopper ถังเดี่ยว 30/50/100kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ (รุ่น ตู้ชั่ง)
 • รุ่น ตู้ชั่ง ถังคู่/ถังเดี่ยว พิกัดการชั่ง 5-15 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 8 ถุงต่อนาที ที่ 5 กก.
 • หัวอ่านดิจิตอล Metter Toledo *B520 (แบรนด์อเมริกา)
 • หน้าจอ LED สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
 • มีระบบนับจำนวนถุง พร้อมน้ำหนักรวม
 • ตั้งค่าบรรจุได้ 10 ค่า
ตู้ชั่ง ถังคู่ 5-15kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท
ตู้ชั่ง ถังเดี่ยว 5-15kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

 

เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติ (รุ่น ประหยัด)
 • รุ่น ประหยัด 50/100 กก. ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 6 ถุงต่อนาที ที่ 50 กก.
 • หัวอ่านดิจิตอล Metter Toledo *B520 (แบรนด์อเมริกา)
 • หน้าจอ LED สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
 • มีระบบนับจำนวนถุง พร้อมน้ำหนักรวม
 • ตั้งค่าบรรจุได้ 10 ค่า
รุ่นพิกัด 100 กก. 100 kg/0.01kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท
รุ่นพิกัด 50 กก. 50 kg/0.01kg , Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท
รุ่นพิกัด 5-15 กก. 5-15 kg/0.01kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

 

เครื่องชั่งนับจำนวนแบบไหลผ่าน

 • เครื่องชั่งนับจำนวนแบบไหลผ่าน
 • พิกัด 50/100 kg. ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1 kg.
 • ความเร็ว 22 ตัน/ชม. (ที่พิกัด 100 kg / ชุด)
 • หัวอ่านดิจิตอล Metter Toledo *B520 (แบรนด์อเมริกา)
 • หน้าจอ LED สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
 • มีระบบนับจำนวนถุง พร้อมน้ำหนักรวม
 • ควบคุมด้วยระบบ PLC
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและแสดงค่าได้ (Option)
รุ่นพิกัด 50-100 กก. 50-100 kg/0.1kg, Digital Type, Steel
xx,xxx บาท/ชุด

 

เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ (รุ่นซีลปากถุงอัตโนมัติ)
 • รุ่น Hopper ถังคู่ พิกัดการชั่ง 2 - 5 กก.
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.02 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 1,200-2,400 ถุงต่อนาที
 • หัวอ่านแสดงน้ำหนักความละเีอียดสูง จำนวน 4 หัวอ่าน
 • เหมาะสำหรับบรรจุน้ำตาล ข้าว เมล็ดพันธุ์
 • กำลังไฟ 3800 W
 • แรงดันลม 0.6 Mpa
Hopper ถังคู่ 2 - 5 kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ สกรูคู่ มีระบบป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • รุ่น Hopper เดี่ยว พิกัดการชั่ง 10 - 25 กก.
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.02 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 350 - 500 ถุงต่อนาที
 • เหมาะสำหรับบรรจุแป้ง หรือวัสดุใกล้เคียง
 • กำลังไฟ 4000 W
 • แรงดันลม 0.6 Mpa
Hopper ถังเดี่ยว 10 - 25 kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ สกรูคู่ มีระบบป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • รุ่น Hopper เดี่ยว พิกัดการชั่ง 20 - 50 กก.
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.2 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 350 - 500 ถุงต่อนาที
 • เหมาะสำหรับบรรจุแป้ง หรือวัสดุใกล้เคียง
 • กำลังไฟ 3200 W
 • แรงดันลม 0.6 Mpa
Hopper ถังเดี่ยว 20 - 50 kg, Digital Type, Steel
xxx,xxx บาท

เครื่องชั่งบรรจุแป้ง

 • เครื่องชั่งบรรจุแป้ง่ มีระบบป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • พิกัดการชั่ง 3 - 50 kg.
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.2 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 3 - 5 ถุงต่อนาที (ที่ 25 kg./ถุง)
 • เหมาะสำหรับบรรจุแป้ง หรือวัสดุใกล้เคียง
 • กำลังไฟ 3200 W
 • แรงดันลม 0.6 Mpa
 • น้ำหนัก 500 kg.
 • ขนาด 1350x800x1800 mm.


เครื่องชั่งบรรจุ ข้าวสาร , แป้ง แบบ Platform

 • เครื่องชั่งบรรจุข้าวสาร,แป้ง แบบถุงจัมโบ
 • พิกัดน้ำหนัก 500 kg / 1000 kg / 2000 kg
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.2 / 0.5 / 1 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 20-40 ถุงต่อชัวโมง
 • เหมาะสำหรับบรรจุแป้ง หรือวัสดุใกล้เคียง

เครื่องชั่งบรรจุ ข้าวสาร , แป้ง แบบ แขวน

 • เครื่องชั่งบรรจุข้าวสาร,แป้ง แบบถุงจัมโบ้
 • พิกัดน้ำหนัก 500 kg / 1000 kg / 2000 kg
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.2 / 0.5 / 1 กก.
 • ความเร็วในการบรรจุ 20-40 ถุงต่อชัวโมง
 • เหมาะสำหรับบรรจุแป้ง หรือวัสดุใกล้เคียง