เครื่องชั่งจิวเวอลี่

 • รุ่น I2000
 • Power on self test
 • Automatic zero tracking
 • Tare full capacity
 • 6 weighting mode
 • Low battery indication
 • with blue back light
 • 60 seconds auto power-off
 • 2xAAA battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น TAN
 • พิกัด 200 g
 • ละเอียด 0.01 g
 • แสดงน้ำหนัก g , ct , tl.T , dwt , Psc
 • มีฟังค์ชั่น Zero
 • 3xAAA battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น IPS-500
 • พิกัด 500 g
 • ละเอียด 0.1 g
 • แสดงน้ำหนัก g , ct , OZ , dwt
 • มีฟังค์ชั่น Tare
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน 30 วินาที
 • 2xCR2032 battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น I100
 • พิกัด 100 g
 • ละเอียด 0.01 g
 • แสดงน้ำหนัก g , ct , OZ , dwt
 • Automatic zero
 • มีฟังค์ชั่น Tare
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน 30 วินาที
 • 1xCR2032 battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น TAN2
 • พิกัด 100g, 200g, 500g
 • ละเอียด 0.01g, 0.01g, 0.1g
 • แสดงน้ำหนัก g, ozt, dwt, ct, oz, GN
 • Automatic zero
 • มีฟังค์ชั่น Tare
 • หน้าจอ LCD สีน้ำเงิน
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • 2xAAA battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น SF-400
 • พิกัด 5000 g
 • ละเอียด 1 g
 • แสดงน้ำหนัก g , OZ
 • Automatic zero
 • มีฟังค์ชั่น Tare
 • หน้าจอ LCD สีน้ำเงิน
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • 2xAA battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น WH-B05
 • พิกัด 5000 g
 • ละเอียด 1 g
 • แสดงน้ำหนัก g , OZ , Lb
 • Automatic zero
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • 2xAAA battery
 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)