โปรแกรมเครื่องชั่งขนาดเล็ก - POWER FLOOR VERSION 1.0คุณสมบัติ

 • บันทึกข้อมูลประเภทการชั่ง บริษัท สินค้า วันที่ เวลา หมายเหตุ เลขที่บิล และน้ำหนัก
 • คำนวนราคา ส่วนลด ภาษี ยอดเงินรวมสุทธิ
 • ป้อนราคาอัตโนมัติ
 • สามารถใช้ scanner barcode เพื่อใส่รหัสสินค้าได้
 • สามารถกำหนดน้ำหนักภาชนะ (Tare) และหักน้ำหนักภาชนะได้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกข้อมูลบิล รหัสบริษัท สินค้าได้ไม่จำกัด
 • พิมพ์บิลหรือใบส่งของ พร้อมแสดงหน้าจอก่อนพิมพ์
 • พิมพ์รายงานข้อมูลตามวันที่ บริษัท ประเภท
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ
 • มีระบบป้องกันการแก้ไข/ลบข้อมูล กำหนดสิทธิการใช้โปรแกรมด้วยรหัสผ่าน
 • สามารถแก้ไขฟอร์มบิล/ใบส่งของเองได้
 • ติดต่อสื่อสารกับเครื่องชั่งผ่านสัญญาณ RS-232
 • สามารถเปลี่ยนชื่อหัวบิล ที่อยู่ เบอร์โทรได้
 • Support Windows95/98/ME/XP-2000/7

โบรชัวร์ :