เครื่องชั่งคิดราคา

 • METTLER TOLEDO bPro เครื่องชั่งคิดราคา
 • รุ่น bPro พิกัดกำลัง 3/30 kg ละเอียด 20/100g
 • Display 5 Digit Weight
 • Display 5 Digit Tare
 • Display 7 Digit Unit Price
 • Display 7 Digit Total Price
 • High-resolution backlit LCD
 • 16-alphanumeric-character display
 • 4 MB application memory meets the highest standards for

  speed 1 MB data memory
 • Password login by employees
 • Customisable daily reports
 • Brochure

 • *** ราคา xx,xx0 บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น WP-ACS-15 พิกัดกำลัง 15kg ละเอียด 2g
 • ฐานชั่งน้ำหนัก : 23.8cmx29.8cm, วัดส่วนสูง : 12cm
 • มีที่ตั้งศูนย์ใต้เครื่อง มีปุ่ม Zero และปุ่ม Tare
 • ตัวเครื่องและฝาครอบสเตนเลส
 • ใช้ไฟบ้านหรือแบตเตอร์รีชาร์จ
 • ตัวเลขน้ำหนัก 7-segments สีแดงชัดเจนสองหน้า
 • สามารถตั้งราคาสินค้าต่อหน่วยและคำนวนเงินตามน้ำหนักได้

 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น ACS-JC11
 • พิกัด 6-30 kg/2-10 g.
 • เทคโนโลยีโหลดเซลความสะเอียดสูง
 • แสดงราคาได้อย่างรวดเร็ว
 • หน้าจอ LED สีแดง
 • Tare, Zero, Add up,Total Display,Clear Total
 • สามหน้าจอ : แสดงน้ำำหนัก/ราคาและจำนวนเงิน
 • ใช้ไฟได้ทั้ง AC และ DC มีระบบชาร์ตไฟในตัว
 • ระยะเวลาใช้งานสำหรับ battery : 200 ชั่วโมง
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 10 วินาที
 • หน่วยความจำ unit : 4

 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)
 • รุ่น ACS-JE11
 • พิกัด 6-30 kg/2-10 g.
 • เทคโนโลยีโหลดเซลความสะเอียดสูง
 • แสดงราคาได้อย่างรวดเร็ว
 • หน้าจอ LCD : Back Light สีเขียว
 • Tare, Zero, Add up,Total Display,Clear Total
 • สามหน้าจอ : แสดงน้ำำหนัก/ราคาและจำนวนเงิน
 • ใช้ไฟได้ทั้ง AC และ DC มีระบบชาร์ตไฟในตัว
 • ระยะเวลาใช้งานสำหรับ battery : 200 ชั่วโมง
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 10 วินาที
 • หน่วยความจำ unit : 5

 • *** ราคา x,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)