เครื่องพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนัก

Model
Type.
Brand.
: LQ300+II
: 24 PIN Dot
: Epson
ข้อมูล
:
Model
Type.
Brand.
: KXP-1131E
: 24 PIN Dot
: Panasonic
ข้อมูล
:
Model
Type.
Brand.
: TMU220
: 9 Pin Dot
: Epson
ข้อมูล
: