บริษัท วี ที เทพอำนวยเครื่องชั่ง จำกัด เดิมชื่อร้านลิ้มเป้งฮวด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพอำนวยเครื่องชั่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่าย ผลิตเครื่องชั่ง ทุกชนิด ก่อตั้งมาตั้งแต่่ พ.ศ.2496 จากธุรกิจเล็ก ๆ ที่มีโรงงานตั้งอยู่ย่านหัวลำโพง กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทเทพอำนวยเครื่องชั่งได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าในทุก ๆ ด้าน จนเติบใหญ่ขึ้นตามลำดับ จากยอดจำหน่าย เพียงปีละกว่า 10 ล้านบาท เพิ่มมาเป็นกว่า 500 ล้านบาทในปัจจุบัน

     จากการที่ประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน ระบบโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท วี ที เทพอำนวยสเกล จำกัดได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา