จอแสดงผลภายนอก - Remote Display

Remote Display M7

เป็นจอแสดงค่าน้ำหนักที่ต่อพ่วงจากหัวอ่านเครื่องชั่ง ใช้แสดงค่าน้ำหนักไปยังนอกอาคารชั่งหรือห้องชั่ง เพื่อแสดงค่าน้ำหนักให้กับลูกค้ามอง ตัวเลขน้ำหนักได้อย่างชัดเจน สามารถต่อพ่วงกับหัวอ่านเครื่องชั่งได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และด้วยรูปแบบตัวเลขแบบสองชั้น ทำให้สามารถมองเห็นตัวเลข ได้อย่างชัดเจน แม้อยู่ในระยะไกล
 • ขนาดกล่อง 8 x 55.5 x 17.5 cm
 • ขนาดตัวเลข 6 x 11 cm
 • จำนวน 6 หลัก แบบแถวคู่ สองชั้น หนา 1.2 cm.
 • หลอดไฟ LED Super Bright สีแดง
 • ระยะมองไกลถึง 100 เมตร
 • แสดงค่าน้ำหนักด้านบวก ศูนย์ และติดลบ
 • Auto BuadRate ( 600 -9600 bps )
 • Auto Format ต่อได้ทุกยี่ห้อ*
 • เชื่อมสัญญาณทาง RS-232 , Passive Current Loop 0-20 mA
 • เดินสายสัญญาณไม่เกิน25 เมตร
 • Power 220 VAC/50Hz
 • ( * สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเฉพาะรุ่นได้ )