บริการตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องชั่ง  • บริการตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องชั่งทุกชนิด
  • ทดสอบน้ำหนักด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
  • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์