เครื่องชั่งสปริง

 • รุ่น SH-15
 • พิกัด 1,2,3,5 กก.
 • ขนาด 58 x 41 x 57 cm.
 • เครื่องชั่งสปริง ตราสิงห์
 • พิกัด 20 กก. จานแบน
 • พิกัด 3, 7, 15 กก. จานกลม
 • พิกัด 35 - 60 กก. จานแบน
 • เครื่องชั่งสปริง ตรานก
 • พิกัด 20 กก. จานแบน
 • พิกัด 3, 7, 15 กก. จานกลม
 • พิกัด 35 - 60 กก. จานแบน
 • เครื่องชั่งสปริง ตราไก่
 • พิกัด 20 กก. จานแบน
 • พิกัด 3, 7, 15 กก. จานกลม
 • พิกัด 35 - 60 กก. จานแบน
 • เครื่องชั่งสปริง ตรามงกุฎ
 • พิกัด 20 กก. จานแบน
 • พิกัด 3, 7, 15 กก. จานกลม
 • พิกัด 35 - 60 กก. จานแบน
 • เครื่องชั่งสปริง ตราสามทหาร
 • พิกัด 20 กก. จานแบน
 • พิกัด 3, 7, 15 กก. จานกลม
 • พิกัด 35 - 60 กก. จานแบน