โปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องชั่ง - TAN CONNECTคุณสมบัติ

  • เป็นโปรแกรมแสดงหน้าจอน้ำหนักที่เชื่อมต่อกับเครื่องชั่ง โดยสามารถแสดงน้ำหนักได้แบบ Real time
  • หน้าจอสามารถย้ายไปมาได้เพื่อสะดวกในการทำงาน และสามารถย่อให้เล็กลง (mini) ได้ (Alway on top)
  • ข้อมูลน้ำหนักที่แสดงในหน้าจอ สามารถ copy แล้วนำไป plate ลงในโปรแกรมอื่นได้ (ผ่านทาง clip board)
  • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้ผ่านทาง serial port
  • Support เครื่องชั่งมากกว่า 10 ยี่ห้อ และสามารถเพิ่ิมเติมได้
  • ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT Compatible
  • Support Windows95/98/ME/XP-2000/7