เครื่องชั่งรถบรรทุก

 • เครื่องชั่งรถบรรทุก พิกัด : 20 - 100 ตัน
 • ความยาวแท่นชั่ง : 8 - 18 เมตร
 • ชนิดพื้นผิวแท่นชั่ง : เหล็ก / ปูน
 • ประเภทแท่นชั่ง : บ่อ/ลอย/กึ่งบ่อกึ่งลอย
 • ระบบการทำงานของหัวอ่าน : Analog/Digital
 • ระบบการบันทึกข้อมูล : Software PC / Micro-PC
 • หน้าจอน้ำหนักที่สอง : Remote display ภายนอก
 • ระบบสำรองไฟ : UPS
 • ได้รับการตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด

 • *** ราคา xxx,xxx บาท (รวม Vat แล้ว)

ประเภทแท่นชั่ง

แบบลอย
แบบกึ่งลอย
แบบบ่อ

ชนิดพื้นผิวแท่นชั่ง

แบบพื้นคอนกรีต
แบบพื้นเหล็ก

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักและโหลดเซล

 • ระบบสัญญาณ : Digital
 • หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก : IND570/IND780
 • โหลดเซล : GDD,PDX
 • รองรับโหลดเซล : 4-16 ตัว
 • สามารถตรวจสอบสถานะโหลดเซลแยกอิสระแต่ละตัวได้
 • มีระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ได้รับคำรับรองจาก

  Lightning Technologies, Inc (USA)(PDX)
 • ยี่ห้อ METTLER TOLEDO (ระวังของลอกเลียนแบบ)
 • ระบบสัญญาณ : Analog
 • หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก : IND236/IND246
 • โหลดเซล : SBD
 • รองรับโหลดเซล : 4-8 ตัว
 • ยี่ห้อ METTLER TOLEDO

ระบบการบันทึกข้อมูลการชั่ง

 • บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมเครื่องชั่งสำเร็จรูป : TRUCK92/TRUCK93/TRUCK94
 • สามารถบันทึกข้อมูลน้ำหนักรถได้ไม่จำกัด
 • ข้อมูลบันทึก : ทะเบียนรถ สินค้า บริษัท หมายเหตุ น้ำหนักเข้า/ออก

  น้ำหนักสุทธิ หักน้ำหนัก และอื่น ๆ
 • พิมพ์บัตรชั่งน้ำหนัก และรายงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ dotmatic
 • มีระบบกำหนดสิทธิ/อำนาจผู้ใช้โปรแกรม
 • ทำงานได้ัทั้งคอมพิวเตอร์เดียวหรือระบบ Lan

จอแสดงค่าน้ำหนักภายนอก (Remote Display)

 • ขนาดกล่อง 8 x 55.5 x 17.5 cm
 • ขนาดตัวเลข 6 x 11 cm
 • จำนวน 6 หลัก แบบแถวคู่ สองชั้น หนา 1.2 cm.
 • หลอดไฟ LED Super Bright สีแดง
 • ระยะมองไกลถึง 100 เมตร
 • แสดงค่าน้ำหนักด้านบวก ศูนย์ และติดลบ
 • Auto BuadRate ( 600 -9600 bps )

อุปกรณ์สำรองไฟ (UPS)

 • เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อัตโนมัติอยู่เสมอ
 • เปิดเครื่องได้จากแบตเตอร์รี่ขณะไฟฟ้าดับ และจากไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่

  มีประจุไฟฟ้าน้อย
 • เครื่องจะหยุดสำรองไฟเมื่อปิดอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง
 • เครื่องจะหยุดสำรองไฟเมื่อแบตเตอร์รี่มีแรงดันต่ำ
 • สามารถประจุแบตเตอร์รี่ได้ขณะปิดสวิตท์
 • ไฟแสดงระดับพลังงานของแบตเตอร์รี่ขณะจ่ายไฟสำรอง
 • มีระบบป้องกันการจ่ายไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม

-ไฟสัญญาณจราจร -ระบบกล้องวงจรปิด -เซ็นเซอร์ -ไม้กั้น