เครื่องสำรองไฟ

      เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่เสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาไฟฟ้าเช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ ไฟดับ ให้ได้กระแสไฟฟ้า แรงดันคงที่ตลอดการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าใน office ทั่วไป และเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส
 • เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อัตโนมัติอยู่เสมอ
 • เปิดเครื่องได้จากแบตเตอร์รี่ขณะไฟฟ้าดับ และจากไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่

  มีประจุไฟฟ้าน้อย
 • เครื่องจะหยุดสำรองไฟเมื่อปิดอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง
 • เครื่องจะหยุดสำรองไฟเมื่อแบตเตอร์รี่มีแรงดันต่ำ
 • สามารถประจุแบตเตอร์รี่ได้ขณะปิดสวิตท์
 • ไฟแสดงระดับพลังงานของแบตเตอร์รี่ขณะจ่ายไฟสำรอง
 • มีระบบป้องกันการจ่ายไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
 • มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสัญญาณวิทยุ
 • มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนที่เข้ามาทางสายโทรศัพท์
 • มีระบบป้องกันฟ้าผ่า และแรงดันไฟเกินชั่วขณะ
 • เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ได้ง่าย โดยไม่ต้องปิดเครื่อง