เครื่องชั่งรถแบบขับผ่าน

 • รุ่น BX2E3W
 • ระบบชั่งน้ำหนักแบบไร้สาย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง ป้องกันการรบกวนสัญญาณได้เป็นอย่างดี
 • จอ LDC คู่
 • หน้าจอแสดงวันที่/เวลา ทะเบียน เลขลำดับ และน้ำหนัก
 • แสดงข้อมูลน้ำหนักพร้อมความเร็วรถ(km/h).
 • Floating technology is adopted to remove zero drift.
 • Numbered options.
 • Vehicle axle weight is measured axle by axle, and

  the max number is unlimited.
 • มีเครื่องพิมพ์ในตัว สำหรับพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลขลำดับ วันที่/เวลา

  ทะเบียนรถ น้ำหนัก
 • มีช่องต่อสัญญาณ RS232 เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มี battery ที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกข้อมูลจำนวน 300 ข้อมูล สามารถเพิ่มได้

  อีกถึง 1000 ข้อมูล